Kancelaria świadczy usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i osób prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, rodzinnego, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Prawo cywilne:

 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego: o ochronę własności, ochronę posiadania, zasiedzenie, uwłaszczenie, służebności, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego: o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, wydziedziczenie
 • sprawy z zakresu prawa zobowiązań: o zapłatę, roszczenia z tytułu umów sprzedaży, dzierżawy, kontraktacji, najmu, roszczenia związane z umowami zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane
 • sprawy o odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz o odszkodowania za szkody związane z popełnieniem czynów niedozwolonych oraz za szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych
 • windykacja należności w postępowaniu sądowym jak i polubownym

 

Prawo karne:

 • obrona oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w sprawach karnych
 • sporządzenie środków odwoławczych (apelacje, zażalenia, kasacje, wnioski o wznowienie postępowania)
 • sprawy z zakresu warunkowego przedterminowego zwolnienia, przerwy w odbywaniu kary, odroczenia wykonania kary

 

Prawo rodzinne:

 • sprawy o rozwód separację
 • podział majątku dorobkowego
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • alimenty
 • związane z władzą rodzicielską

 

Prawo Pracy:

 • sprawy ze stosunku pracy

 

Prawo gospodarcze:

 • negocjacje handlowe
 • kompleksowa obsługa spółek prawa handlowego
 • projektowanie i opiniowanie umów w obrocie gospodarczym
 • windykacja należności

 

Prawo administracyjne:

 • prawo budowlane
 • obrót nieruchomościami